Close

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Parteneri

PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI
In cadrul proiectului propus, Solicitantul si cei cinci Parteneri vor raspunde de managementul proiectului si vor coordona impreuna toate activitatile desfasurate. Dezvoltarea ideii de proiect s-a realizat cu contributia Partenerilor, fiecare aducand expertiza specifica in implementarea proiectelor europene si expertiza in asistenta sociala si activitati pentru prevenirea abandonului scolar. In etapa implementarii proiectului, atat solicitantul cat si partenerii sai au stabilite clar atributiile in proiect si vor contribui cu expertiza specifica si cu resursele umane. Toate acestea sunt clar stipulate in acordul de parteneriat.

PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Partener 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRU RAREȘ” HÎRLĂU

Adresa: STR. ȘTEFAN CEL MARE NR 23, Hîrlău, JUD. IAȘI
Persoana de contact: ACSINIA LUCIA
Descrierea activităţii:
Școala Gimnazială ,, Petru Rareș” este instituție de învățământ de stat pentru învățământul primar și gimnazial. Are în componență elevi de etnie română și romă (căldărari, ursari, lingurari). În acest an școlar avem 40 de colective de elevi din care 23 clase de învățământ primar și 17 clase de gimnaziu.

Partener 2
Asociaţia B-Right Media

Adresa: Botoșani, Aleea General Dumitru Vasiliu, nr. 2
Persoana de contact: Bălășcău Sergiu- Savin
Descrierea activităţii:
Asociaţia B-Right Media a fost înfiinţată în noiembrie 2010, reunind o echipă interdisciplinară formată din persoane cu experienţă în domenii precum cel social, voluntariat, educaţie, managementul proiectelor, cultură, tineret, media şi jurnalism, pentru a-și atinge scopul – crearea premiselor necesare dezvoltării durabile a societăţii şi asigurarea formării unui potenţial economic social şi competitiv, fundamentat pe cunoştinţe şi informaţie, în conformitate cu politicile naţionale şi exemplele de bună practică existente la nivel mondial.

După 4 ani de existenţă în comunitate, activitatea desfășurată recomandă Asociația B-Right Media ca principal promotor al voluntariatului la nivelul judeţului Botoșani, dar şi principal promotor al unor activităţi şi evenimente menite să conștientizeze asupra nevoilor grupurilor sociale vulnerabile, prin parteneriate cu Centrul Rezidențial pentru copii si tineri Elena Doamna gestionat de DGASPC Botoșani, Centrul Social pentru copii aflati in Situatii de Risc, gestionat de Serviciul Public Local pentru Asistență Socială, sau ONG-urile de profil care lucrează cu copii orfani sau abandonați de părinți- Fundația Hand of Help și Asociația Special Additions, Asociația Il Girotondo care găzduiește o grădiniță socială, respectiv Asociația Ne Trebuie Speranță, creată de părinții cu copii cu Sindrom Down și alte dizabilități psihice sau Asociația Ihtis care, dimpotrivă, se ocupă de persoane cu capacități psihice normale dar au dizabilități fizice.

Asociația B-Right Media desfășoară activități comune u aceste organizații, prin Centrul său de Voluntariat, le pune la dispoziție voluntari pentru a-și desfășura proiectele, le promovează prin intermediul Târgurilor ONG sau ale Voluntarilor organizate anual, le oferă training-uri pentru angajați și voluntari și le recunoaște meritele la Seara Voluntarilor Botoșăneni, eveniment de asemenea anual. Sfera de activitate a Asociației B-Right Media include în prezent proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale. În cadrul Asociaţiei B-Right Media funcţionează din anul 2011 un Centru de Voluntariat, creat printr-un proiect finanţat de Comisia Europeană, prin Programul Tineret în Acţiune. Asociaţia B-Right Media este de altfel afiliată Federaţiei Volum- federaţia naţională care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România şi a fost timp de 3 ani finalistă la Gala Naţională a Voluntarilor, la secţiuni ca Proiectul de Voluntariat al Anului sau Voluntarul Tânăr al Anului.

Suntem, de asemenea, parteneri locali ai Centrului Naţional de Resurse pentru Voluntariat Pro Vobis Cluj Napoca, pentru evenimente anuale precum Săptămâna Naţională a Voluntariatului sau Caravana Serviciului European de Voluntariat.

Partener 3:
Fundatia de Inforenergetica “Sf. Apostol Andrei”, Filiala Iasi

Adresa: Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 90, Bl. Z, Sc. E, Ap. 1
Persoana de contact: Scintei Dragos
Descrierea activităţii:
Fundatia de Inforenergetica “Sf. Apostol Andrei”, Filiala Iasi este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cu ale Statutului Fundatieii. Misiunea Fundatiei este de a contribui la renasterea spirituala a Romaniei prin activitati proprii cat si sprijinirea initiativelor care isi propun obiective similare. Pe baza statutului, Fundatia desfasoara si sprijina activitati culturale, sociale, filantropice, educationale, artistice, de mediu si sportive la nivel local, national si international.

FIESAA Filiala Iasi cu sprijinul Parohiei Caprita-Uricani – pr. Marcu Adrian, Parohiei Lunca Cetatuiei – pr. Marius Obreja, desfasoara un proces continu de identificare a familiilor nevoiase din localitatile limitrofe Iasului: Valea Adanca, Breazu, Lunca Cetatuiei, Barnova, Uricani, Dancu etc. FIESAA Filiala Iasi in cadrul sedintelor saptamanale atat membrii cat si simpatizantii Fundatiei pot participa la conferinte, lansari de carte si discutii libere, pe teme de interes social si cultural, cu profesori, medici, psihologi, scriitori, preoti, etc. FIESAA Filiala Iasi asigura climatul desfasurarii activitatilor de consiliere inforenergetica si psihologica tuturor celor care solicita aceasta.

Partener 4
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GELU ROMÂNUL” DĂBÂCA

Adresa: STR. PRINCIPALĂ NR 340, DĂBÂCA, JUD. CLUJ
Persoana de contact: MACAVEI FLORINA MARIA
Descrierea activităţii:
Școala Gimnazială ,, Gelu Românul” este instituție de învățământ de stat pentru învățământul preşcolar, primar și gimnazial, având în componenţă o şcoală PJ, o şcoală structură- Şcoala Primară Luna de Jos şi 2 grădiniţe. Are în componență elevi de etnie română și romă (. În acest an școlar avem 8 colective de elevi din care 4 clase de învățământ primar și 4 clase de gimnaziu plus 2 grupe de preşcolari.

Partener 5
ASOCIAŢIA „COPILUL MEU-INIMA MEA”

Adresa: STR. ŞT. O. IOSIF NR. 24, JUD. IAŞI
Persoana de contact: SORIN GRĂDINARU
Descrierea activităţii:
ASOCIAŢIA COPILUL MEU INIMA MEA este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, independentă şi apolitică, înfiinţată oficial în anul 2009, însă activitatea şi-a început-o în 2008.

Din 2009 este membră a Reţelei Europene ECHDO (European Congenital Heart Disease Organisation), cu misiunea de a urmări interesele copiilor şi adulţilor cu defecte congenitale cardiace, oficial însă din 2009 – http://www.echdo.org/. De asemenea, este contactul în România a platformei europene de defecte congenitale la inimă Corience – http://www.corience.org/about-corience/local-support-organisations/.

MISIUNEA asociaţiei este de a face orice demers este necesar pentru a putea salva viaţa fiecărui copil cu probleme cardiovasculare (legislaţie, stabilirea relaţiilor cu spitale care pot salva aceste vieţi, strângerea de fonduri). De asemenea ne propunem să demarăm şi să implementăm acţiuni prin care orice copil cu probleme cardiovasculare să aibă şansa la o  viaţă normală.

OBIECTIVELE noastre sunt:

– să stabilim contacte cu clinici din străinătate care pot opera copii cu probleme severe care nu pot fi operate în ţară;
– să facilităm comunicarea între rudele copiilor cu probleme cardiovasculare;
– să demarăm acţiuni prin care să asigurăm o viaţă normală pentru fiecare copil cu probleme cardiovasculare;

BENEFICIARII asociaţiei sunt copiii şi tinerii cu boli cardiovasculare, rudele acestora, precum şi alte categorii de persoane aflate în dificultate.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]
Şi eu vreau la şcoală!