Close

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Concurs de creaţie

Fri 10, 2015

În urma atribuirii contractului a fost organizat un concurs de creație pentru toți beneficiarii copii, respectiv adolescenți din cadrul proiectului „Și eu vreau la școală! – Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul copiilor şi tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est şi Nord-Vest, punându-se accent pe populaţia romă, contract POSDRU/181/2.2/S/155051

Perioada de desfășurare a acestor servicii a fost August – Octombrie 2015, pentru un număr de 296 de copii, adică toți copiii înscriși în cadrul proiectului.

Această activitate a vizat menținerea și adaptarea în viața școlară a copiilor și a tinerilor ce frecventează centrele de zi, școlile de Sâmbătă sau programele de tip „a doua șansă”  și a contribuit la normalizarea relațiilor dintre aceștia și comunitate, prin reducerea cazurilor de copii și tineri delincvenți și a fenomenului de vagabondaj. Centrele de zi și școlile de Sâmbătă sunt modele structurale și funcționale ce pot fi replicate și la alte categorii de grupuri defavorizate care prezintă aceleași caracteristici. Un alt aspect relevant în cazul acestui proiect este acela al grupului țintă format din copii (preșcolari și elevi) și tineri (cu vârsta mai mică de 18 ani), deoarece la această vârstă a școlarității se pun bazele formării școlare, sociale, a personalității și demnității umane.

Caracteristici minimale pentru serviciile prestate:

Prestatorul a elaborat o metodologie detaliata de organizare a concursului de creație bazată pe specificațiile prezente, pe care a înaintat-o spre consultare achizitorului cu cel puțin 15 zile  calendaristice înainte de începerea concursului efectiv.

Toți copiii care fac parte din grupul țintă au fost înscriși în cadrul a 4 centre de zi (Iași, Hîrlău, Botoșani și Dăbâca) (120 de beneficiari), 4 scoli de Sâmbătă și 4 programe de tip „a doua șansă” (96 de beneficiari).

Grupul țintă al proiectului este format din preșcolari, elevi si tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta mai mică de 18 ani.

Având în vedere specificul social al grupului țintă și scopul activității concurs de a stimula continuarea ciclului de școlarizare minimă obligatorie, prestatorul a oferit copiilor diplome de participare și premii potrivite categoriilor de vârstă atât pentru câștigătorii fiecărei etape de concurs cât și pentru toți participanții.

Etapa finală a concursului de creație a fost organizată de către prestator într-un mod inedit pentru copiii beneficiari ai proiectului, pentru a le crea amintiri frumoase, a le stimula creativitatea și a-i determina să-și dorească să se implice din ce în ce mai mult în activități școlare și extrașcolare – acest aspect a fost notat în metodologia propusă de către prestator și a fost supus aprobării autorității contractante.

Prestatorul a oferit premii substanțiale câștigătorilor fiecărei etape a concursului de creație, dar mai ales câștigătorilor etapei finale.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]
Şi eu vreau la şcoală!