Close

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Activităţi

Aplicantul si cei cinci parteneri vor fi implicati si vor raspunde in toate activitatile proiectului:

 • Managementul proiectului, Dezvoltarea a 4 centre de zi (Iasi, Hirlau, Botosani si Cluj – Dabaca)
 • Activitati de consiliere si orientare psihologica pentru copii beneficiari ai activitatilor de tip „scoala dupa scoala” (prescolari si elevi) si
  parintii/tutorii acestora (in fiecare centru de zi)
 • Organizarea si furnizarea activitatilor de tip „scoala dupa scoala” (in fiecare centru de zi)
 • Activitati de consiliere si orientare psihologica si profesionala pentru tinerii beneficiari ai programelor de educatie de tip a doua sansa si parintii/tutorii acestora
 • Organizarea si furnizarea programelor de educatie de tip „a doua sansa”:dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei care au abandonat scoala (96 de tineri)
 • Organizarea a 4 scoli de sambata in arealul de interventie pentru copii (prescolari si elevi) aflati in risc de
  abandon a scolii
 • Organizarea unei tabere pentru recreere pentru copii din cele 4 centre de zi si
 • Organizarea unui concurs de creatie pentru toti beneficiarii proiectului (se va superviza organizarea taberei si concursului de catre subcontractant)
 • Organizarea si crearea a 3 parteneriate, inclusiv a 3 reţele virtuale, destinate îmbunătăţirii prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, definirea activităţilor comune a reţelelor, avand la baza workshop-uri/seminarii și dezbateri la nivel regional, precum si o campanie
  complexă intererională de advocacy si promovare privind importanta educatiei si efectele nocive ale abandonului scolar – se vor superviza realizarea parteneriatelor si a campaniei, servicii care vor fi subcontractate, Informare si publicitate proiect: conferintele de presa se vor tine de solicitant si cei cinci parteneri, iar materialele de promovare si informare a proiectului vor fi realizate atat pentru solicitant cat si pentru cei cinci parteneri si vor fi supervizate de Responsabilii de promovare proiect.
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]
Şi eu vreau la şcoală!